Bizning yangi telefon raqamlarimiz: +998 90 322 90 10, +998 90 391 90 10

 ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ ЛУЧШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ!!!

ИССИҚЛИК ЖИХОЗЛАР

иссиқлик

Иссиқлик Жихозлар ресторан бизнесининг асосидир. Бугунги кунда плита, парконвектомат ва ушбу булимда курсатилнаг ускуналарсиз овкатланиш корхонаси ишламайди.