ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ ЛУЧШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ!!!

ИССИҚЛИК ЖИХОЗЛАР

иссиқлик

Иссиқлик Жихозлар ресторан бизнесининг асосидир. Бугунги кунда плита, парконвектомат ва ушбу булимда курсатилнаг ускуналарсиз овкатланиш корхонаси ишламайди.