UNOX ПРОКОНВЕКТОМАТЛАР ZERO моделлар учун махсус нарх! 10 июл 2021 гача чегирма давом этади. Шошилинг!

 ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ ЛУЧШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ!!!

ИССИҚЛИК ЖИХОЗЛАР

иссиқлик

Иссиқлик Жихозлар ресторан бизнесининг асосидир. Бугунги кунда плита, парконвектомат ва ушбу булимда курсатилнаг ускуналарсиз овкатланиш корхонаси ишламайди.