ПОСЛЕДНИЕ НОВИНКИ ЛУЧШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ!!!

ТАРҚАТИШ ЛИНИЯЛАРИ ВА САЛАТ-БАРЛАР

ТАРҚАТИШ ЛИНИЯЛАРИ И САЛАТ-БАРЛАР

ТАРҚАТИШ ЛИНИЯ - овкатланиш компанияларнинг мухим элементи. Линия иссик холда биринчи ва иккинчи овкатлар, салатлар, ичимликлар, мижозларга идиш, кошик, вилка билан етказиб бериш  алохида модуллардан иборат. Автоном модуллар ошхона ва зал уртасидаги богловчи алокадир,  ходимларни тежаш билан тезкор хизматни  имконини беради. 

САЛАТ-БАРЛАР мехмонларга турли хизмат курсатишни хар хил вариантларни ташкил килиш учун мулжалланган: буфет, нонушта, бизнес тушлик, зиефатлар, жойига чикиб ресторан усулдаги хизматлар. Салат-барлар шунингдек тайер совук закускалар, салат ва ярим тайер гушт махсулотлар, пиширикларни намойиш килиш учун дуконларда хам колланилади. Ушбу жихоз сизга озик-овкат махсулотларни тугри хароратда саклаш ва махсулотларни хаво окимидан химоя килиш имконини беради.